This Day in History: 1947-12-08

פתיחת מחנות החורף בקפריסין

ב-8.12.1947 התפרסמה ידיעה על העברת חלק ממעפילי מחנות קראולוס למחנה חדש שנבנה בקרבת לרנקה.

מחנות החורף נבנו בקרבת הכפר קסילוטימבו, לא רחוק מלרנקה. המתחם כלל 7 מחנות שנבנו במהלך השנה.

 

מחנות החורף בקפריסין

Font Resize
Contrast