This Day in History: 1949-02-10

סגירת מחנות המעצר בקפריסין

 

יותר מ-10 חודשים אחרי קום המדינה שוחררו אחרוני המעפילים שהיו עצורים במחנות המעצר בקפריסין והמחנות נסגרו.

המעפילים האחרונים עלו על האניה “עצמאות” שהביאה אותם לחיפה. לפני ההפלגה לארץ נערך טקס בו הופיע חברי הצ’יזבטרון שהגיעו מהארץ

המעפיל האחרון שיצא מהמחנה – פנחס רייכמן

המורה השליחה רחל אנגל על הטקס

על סגירת המחנות:

הארץ

דבר

Font Resize
Contrast