This Day in History: 1938-01-12

הגעת אנית המעפילים “פוסידון א'”

אנית המעפילים “פוסידון” יצאה מיוון כשעל סיפונה כ-65 מעפילים. האניה הגיעה לארץ אחרי כ-12 יום.

המעפילים הורדו באזור שפיים ונלקחו לגבעת חיים. מגבעת חיים פוזרו במקומות ישוב.

האניה “פוסידון” עמדה במרכז מחלוקת בהנהגת היישוב בארץ. דוד בן גוריון ומשה שרת הסתייגו מעליה בלתי ליגאלית שאיימה, לדעתם, על היחסים עם הבריטים.

זאב שינד, ממארגני האניה, ספר שבן-גוריון זעם כשהבין מדבריו שהמעפילים כבר בדרך ואף איים להעלות את שינד למשפט-חברים, אך הוסיף “אותו לילה שהם יגיעו לחופי הארץ, תבואו ותעירו אותי משנתי ואני הולך ראשון לעזור לכם”. שינד הבין בפגישה שאמנם אין אישור לעסוק בהעפלה, אך גם אין איסור מפורש לעשות זאת ולכן יכול לארגן העפלה ללא אישור של הנהגת הישוב

אנית המעפילים “פוסידון א'”.

 
Font Resize
Contrast