This Day in History: 1940-01-12

הגעת אנית המעפילים “הילדה”

אנית המעפילים “הילדה” יצאה מרומניה כשעל סיפונה כ-730 מעפילים. המעפילים הגיעו לאניה בעיקר מגרמניה, אוסטריה וצ’כלוסלובקיה. הם הגיעו בהפלגה במורד הדנובה.

האניה נתפסה על ידי הבריטים ומעפיליה נעצרו בעתלית.

אנית המעפילים “הילדה”

Font Resize
Contrast