This Day in History: 1947-12-22

הגעת אנית המעפילים “לא תפחידונו” לארץ ישראל

אנית המעפילים “לא תפחידונו” יצאה מאיטליה ב-11.12.1947. האניה נתפסה על ידי הבריטים ומעפיליה גורשו לקפריסין.
בזמן ההפלגה היה על האניה צוות צילום שתעד את מסעה. ניתן לצפות בסרט המלא כאן:
Font Resize
Contrast