This Day in History: 1946-03-26

הגעת אנית המעפילים “וינגייט”

אנית המעפילים שנקראה ע”ש הקצין הבריטי אורד וינגייט יצא מנמל פלסטרינה (Pellestrina) באיטליה כשעל סיפונה כ-238 מעפילים.

הורדת המעפילים היתה אמורה להתבצע בתל אביב אבל האניה נתפסה על ידי הבריטים ומעפיליה הורדו בחיפה.

בתל אביב התפתח עימות בין כוחות בריטיים ואנשי פלמ”ח שנערכו לסייע בהורדת המעפילים.

בעימות נהרגה לוחמת הפלמ”ח ברכה פולד, שעל שמה תקרא אנית מעפילים באוקטובר 1946. 

Font Resize
Contrast